Apel władz Małopolski o wzmożoną czujność i brak obojętności w okresie letnich wakacji

W czwartek, władze Małopolski, reprezentowane przez wojewodę, wicekuratora oświaty, policję oraz straż miejską, zwróciły uwagę mieszkańców na konieczność zachowania ostrożności i roztropności podczas letnich wakacji. Wyraziły przy tym nadzieję, że obywatele nie pozostaną obojętni na potencjalne zagrożenia, które mogą dotknąć ich samych lub innych osób.

Zaproszeni na konferencję prasową wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar podkreślił znaczenie braku obojętności wobec zagrożeń. „Nasza prośba na ten okres wakacyjny to 'nie bądźmy obojętni’. Lepiej jest działać prewencyjnie, nawet jeśli wydaje się to przedwczesne, niż zignorować problem, uznając go za nieistotny” – stwierdził Klęczar podczas spotkania z mediami.

Wojewoda nawiązał głównie do problemu utonięć, który notowany był w poprzednim sezonie letnim – zanotowano wówczas 16 takich przypadków na terenie Małopolski. Klęczar zwrócił jednak również uwagę na coraz większą liczbę zgłoszeń o potencjalnych próbach samobójczych. W ciągu ostatniego miesiąca centra powiadomienia ratunkowego w regionie odebrały aż 650 takich zgłoszeń. „Nie wolno nam bagatelizować tego problemu, musimy o nim mówić głośno” – podkreślił.

Artur Pasek, małopolski wicekurator oświaty, zauważył natomiast, że okres wakacji, mimo iż jest to czas radości, może przynieść różne niebezpieczne pomysły, zwłaszcza wśród dzieci. „Jako rodzice czy opiekunowie powinniśmy pozostawać czujni. Jeżeli zauważymy jakiekolwiek niepokojące sygnały, zdecydowanie powinniśmy je zgłosić. Gwarantuję, że podejmiemy stosowne kroki” – zapewnił Pasek.