Publikacja wstępnych wyników maturalnych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i poziom zdawalności

Na samym początku miesiąca lipca, Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła wstępne rezultaty tegorocznych egzaminów dojrzałości. Wykazały one, że 84,4% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w tym roku uzyskało świadectwo maturalne. Dodatkowo, Komisja poinformowała również, że nieudana próba zdania jednego egzaminu dotknęła 11,3% abiturientów.

Jeśli chodzi o abiturientów, którzy nie powodzeniem zdali tylko jednego wymaganego egzaminu, mają oni możliwość skorzystania z sesji poprawkowej w sierpniu. Z kolei maturzyści, którzy nie sprostali więcej niż jednemu obowiązkowemu testowi maturalnemu, mają okazję na poprawienie swoich wyników dopiero za rok.