Funkcjonariusze małopolskiej policji czuwający nad bezpiecznym przekraczaniem wschodniej granicy Polski

Od momentu, gdy rozpoczął się kryzys migracyjny, wschodnia granica Polski jest pilnowana przez funkcjonariuszy służb porządkowych z Małopolski. W chwili obecnej, w regionie Podlasia, swoje obowiązki pełni między innymi 47 policjantów z Oddziału Prewencji Policji (OPP) w Krakowie, którzy rotacyjnie zmieniają się na stanowiskach.

Ta grupa doświadczonych stróżów prawa patroluje tereny przygraniczne, reagując błyskawicznie na każdą próbę nielegalnego przekroczenia linii granicznej. Ich aktywność jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom obszarów położonych w pobliżu granicy. Policjanci z krakowskiego OPP, pełniący służbę na terenie przygranicznym, są odpowiednio przygotowani do swojej roli – posiadają niezbędne szkolenie oraz duże doświadczenie w radzeniu sobie z sytuacjami, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia.