Krakowski oddział GDDKiA poszukuje firmy do sporządzenia dokumentacji projektowej dla rozbiórki trzech mostów na drodze krajowej nr 7

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Krakowie ogłosił, że poszukuje przedsiębiorstwa, które będzie odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji projektowej. Dotyczy to planowanej rozbiórki trzech mostów znajdujących się na trasie drogi krajowej nr 7, a także budowę nowych obiektów na ich miejscu.

Planowana rozbiórka obejmuje dwa mosty zlokalizowane w Krzyszkowicach, które przerzucone są nad strumieniem Pod Bugajem oraz potokiem Karasiówka. Dodatkowo, przewidziana jest również destrukcja mostu w Jaworniku, przerzuconego nad strumieniem o tej samej nazwie co miejscowość. Wszystkie wymienione mosty znajdują się na terenie powiatu myślenickiego, wzdłuż trasy drogi krajowej nr 7. W miejsce istniejących konstrukcji mają powstać nowe mosty.

Aktualnie GDDKiA skupia się na poszukiwaniu odpowiedniej firmy, która zajmie się przygotowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej dla tego zadania. Ma ona zawierać wszystkie niezbędne materiały do wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych, takich jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach czy decyzja realizacyjna (ZRID/pozwolenie na budowę).

W dalszym etapie, zwycięzca wyłoniony w postępowaniu przetargowym, będzie zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców oraz dokonywania potrzebnych modyfikacji sporządzonych dokumentów. Zakres zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad całym projektem.