Nastąpiła zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej

W wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych, wiele komendantur i komisariatów policji doświadczyło rotacji na kluczowych stanowiskach. Nie ominęło to również Suchej Beskidzkiej, gdzie doszło do istotnej zmiany personalnej.

Do 3 czerwca insp. Robert Michna pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej. Jednak z dniem 3 czerwca, inspektor otrzymał awans i objął nowe obowiązki jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Aby uczcić tę zmianę, w komendzie w Suchej Beskidzkiej zorganizowano specjalne spotkanie. Wzięli w nim udział m.in. lokalni samorządowcy. Podczas wydarzenia insp. Robert Michna miał okazję pożegnać się ze swoją dotychczasową jednostką. Wyraził wdzięczność dla policjantek, policjantów oraz pracowników Policji za rok owocnej współpracy. Jak zaznaczył, jednym z priorytetów podczas jego kadencji było tworzenie przyjaznej atmosfery pracy, sprawiedliwe motywowanie oraz nagradzanie podległych mu policjantów. Przed wszystkim jednak skupiał się na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Suskiego.

Podczas spotkania pożegnalnego, insp. Michna podkreślił także, że realizacja założeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie powiatu suskiego nie byłaby możliwa bez aktywnego zaangażowania i wsparcia ze strony władz samorządowych, sądu oraz prokuratury.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze oficjalnych informacji, kto objąłby stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej po insp. Michnie.