Oficjalne potwierdzenie nowych radnych miasta z KWW Jarosława Szlachetki przez Komisarza Wyborczego

Komisarz wyborczy podjął decyzję dotyczącą przyznania mandatów radnym reprezentującym Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Szlachetki. W ramach przeprowadzonej reorganizacji, kandydatki, które uzyskały następne wyniki w głosowaniu, zostały mianowane na stanowiska obecnie zajmowane przez burmistrza i jego zastępcę.

Wciąż niejasny jest status mandatu Barbary Bylicy, którą popierał KWW Owocnie dla Gminy.

Pierwsze posiedzenie rady miejskiej w nowej kadencji 2024-29 miało miejsce niedawno. Podczas tej sesji, radni otrzymali oficjalne zaświadczenia o swoim wyborze i złożyli przysięgę. Przy tej okazji wybierano również przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących, a obecny burmistrz, Jarosław Szlachetka reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość (PiS), również złożył przysięgę i wygłosił mowę.

Podczas głosowania, które odbyło się 7 kwietnia, wybraliśmy 21 osób do Rady Miejskiej. Jarosław Szlachetka zapewnił najwięcej miejsc w radzie – 12 na 21 dostępnych. KWW Maciej Ostrowski zdobył 6 mandatów, dwóm przedstawicielom Koalicji Obywatelskiej przyznano po jednym miejscu, a KWW Owocnie dla Gminy zdobyło tylko jedno miejsce.