Planowane utworzenie nowej jednostki wojskowej w Wojnarowej

Podczas swojej niedawnej wizyty w małopolskiej miejscowości Wojnarowa, Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, podzielił się istotnymi wiadomościami dotyczącymi planów obronności kraju. Szef resortu obrony poinformował o zamiarze ustanowienia nowego batalionu wojskowego na terenie tej miejscowości. Przewidziano, że 21. Lekki Batalion Górski będzie działać pod nadzorem 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Kluczowym zadaniem tej jednostki będzie zapewnienie bezpieczeństwa na terenach górskich i miejscach o ograniczonej dostępności.

Według planów, batalion ma skupiać do 650 żołnierzy, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt typowy dla górskich pododdziałów wojska. Mariusz Błaszczak podkreślił dynamiczny rozwój polskiego wojska i to, że nowy batalion będzie stacjonować i doskonalić swoje umiejętności właśnie w Wojnarowej.

Minister mówił także o tym, że 21. Brygada, czyli jednostka integracyjna dla tworzonego batalionu, jest częścią 18. Dywizji Zmechanizowanej. Dywizja ta została utworzona na fundamentach 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, zlikwidowanej w 2011 roku za czasów rządów PO-PSL. Błaszczak zapowiedział, że rząd PiS stoi na straży bezpieczeństwa kraju i przywraca do życia jednostki wojskowe tam, gdzie wcześniej ich nie było. Minister Obrony Narodowej podkreślił również, że na terenie Wojnarowej zostaną wkrótce zainstalowane kontenery służące jako tymczasowe koszary dla żołnierzy nowo tworzonego batalionu.