Rozpoczęcie przetargu na budowę węzła drogowego na Zakopiance – siedem ofert do rozważenia

Postępowanie przetargowe, zainicjowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), dotyczące planowanej konstrukcji węzła drogowego na trakcie krajowej drogi nr 7, znanej również jako Zakopianka, w miejscowości Krzyszkowice niedaleko Myślenic, przyciągnęło siedem ofert. Przetarg ten ma na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

Projektowany węzeł drogowy ma za zadanie umożliwić bezkolizyjne poruszanie się po drodze. Jest to kluczowy punkt inwestycji i ma za cel ułatwienie ruchu drogowego w tym rejonie. Zgodnie z harmonogramem prac, realizacja tego ambitnego projektu powinna zakończyć się w ciągu dwóch lat od daty zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.