Wojna na Ukrainie opóźniła budowę wałów przeciwpowodziowych w Krakowie

Od jakiegoś czasu trwa przebudowa wałów przeciwpowodziowych Wisły w dzielnicach Krakowa zlokalizowanych we wschodniej części miasta. Mowa konkretnie o 20-kilometrowym odcinku wałów w dzielnicy Podgórze, Nowa Huta oraz Czyżyny. Modernizacja umocnień ma na celu zabezpieczenie stolicy małopolski przed powodzią, w przypadku podniesienia się stanu wód.  Zakończenie prac było zaplanowane na czerwiec. Zostało jednak przesunięte. I tak odcinek 4 rozpoczęty w lutym 2020 roku, powinien zostać ukończony 15 września 2022 roku. Natomiast zgodnie z zawartą umową i aneksami do niej, odcinki 1,2 orz 3, których modernizację rozpoczęto w lutym 2021, powinny zostać ukończone do 27 grudnia tego roku.

Terminy realizacji projektu zostały wydłużone, za względu na rewolucję na rynku materiałów budowlanych spowodowaną wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą. Innym, równie znaczącym powodem były nieprzewidziane wcześniej warunki gruntowe.

Według informacji podanych przed Wody Polskie, po ukończeniu planowanych pac, zadaniem wałów będzie ochrona 40 tys., mieszkańców oraz ich dobytku znajdującego się na terenie o powierzchni 31 km². Ponadto będą także niezbędnym zabezpieczeniem przed zalaniem infrastruktury miejskiej i obszarów przemysłowych.  Chodzi tutaj między innymi o Elektrociepłownię Kraków w Łęgu, oczyszczalnię ścieków Płaszów, Zakład termicznego Przekształcania Odpadów, urządzenia Zakładu Hutniczego Arcelor Mittal, a także inne mniejsze zakłady przemysłowo-usługowe usytuowane przy ulicy Lipskiej, Surzyckiego, Rybitwy i Botewa.