Zamknięto drogę krajową nr 28. W okolicy uaktywniło się osuwisko

W małej miejscowości w Małopolsce, gdzie przebiega droga krajowa nr 28, doszło do serii pęknięć w jezdni. Długie na 15 m i szerokie nawet na 20 cm szczeliny są skutkiem uaktywnionego osuwiska. Drogę zamknięto i zabezpieczono. Trwa analiza przyczyny tego zjawiska. Jej ustalenie pozwoli na znalezienie skutecznego rozwiązania.

Co powoduje osuwiska ziemi?

Naturalne ukształtowanie terenu może być przyczyną osuwania się ziemi. Stoki o dużym nachyleniu, zwłaszcza gdy są zbudowane z luźnych, niezwiązanych ze sobą materiałów, są bardziej podatne na osunięcia. Deszcze, wiatry i erozja wodna wzmacniają ryzyko osunięcia. Przyczyną powstawania osuwisk mogą być również podziemne wody gruntowe. Nadmierna ilość wody w glebie może obniżyć jej nośność, zmniejszając siłę spajającą między cząstkami gleby. To z kolei prowadzi do osuwania się terenu, zwłaszcza na stokach.

Istotnym czynnikiem są też działania człowieka, takie jak nieodpowiednie zagospodarowanie terenu, wycinka drzew, zmiany hydrologiczne (np. melioracje), wydobycie zasobów naturalnych (np. górnictwo) czy też budowa infrastruktury (np. dróg, tuneli) mogą powodować osuwania się ziemi. Te czynniki mogą zakłócić naturalną równowagę gleby i destabilizować teren.

Za osuwiska mogą odpowiadać też silne trzęsienia ziemi. Ruchy sejsmiczne powodują wibracje i naprężenia w ziemi, które mogą prowadzić do jej osuwania się, zwłaszcza na stokach i skarpach.