Brak ofert na dostawę pociągów dla Małopolski pomimo kolejnego przetargu

W wyniku kolejnej próby przeprowadzenia przetargu na dostawę do 56 pociągów dla województwa małopolskiego, wszystkie wysiłki skończyły się niepowodzeniem – żadna propozycja nie została złożona. Jednocześnie, zamawiający oszacował, że sumaryczne koszty związane z realizacją tego zadania mogą w ciągu najbliższych siedmiu lat wynieść blisko 3 miliardy złotych.

W poprzednim miesiącu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego był zmuszony do anulowania planowanego przetargu na dostawę 56 pociągów. Przyczyną okazała się brak jakiejkolwiek oferty. Na podstawie ówczesnych obserwacji wydawało się, że potencjalni producenci unikali uczestnictwa w przetargu, obawiając się konieczności przekazania zamawiającemu dokumentacji konstrukcyjnej, która umożliwiłaby przeprowadzenie przeglądów technicznych.

Kolejny proces przetargowy został ogłoszony na początku października. Chociaż wymóg dostarczenia dokumentacji konstrukcyjnej ponownie znalazł się w treści zapytania ofertowego, zamawiający zapewniał, że w porównaniu z poprzednim przetargiem znacząco ograniczył jego zakres. Niemniej jednak, jak wynika z informacji na dzień 25 października, żaden producent nie zdecydował się złożyć oferty.