Decyzja o wyborze nowego kuratora oświaty w Małopolsce zapadnie 23 lutego

Dzień, w którym poznamy nazwisko nowo wybranego kuratora oświaty na terenie Małopolski, to najwcześniej 23 lutego. To właśnie wtedy komisja konkursowa ma przeprowadzić rozmowy z kandydatami – ich liczba wynosi osiem osób. Celem tych rozmów jest ocena programu, który proponują poszczególni kandydaci.

Informacje o konkursie podał w piątek urząd wojewódzki. Pierwszy etap konkursu, polegający na formalnej ocenie ofert zgłoszonych przez kandydatów, został już zakończony.

Komisja konkursowa, do której składu należą przedstawiciele wojewody, Ministerstwa Edukacji oraz organizacji skupiających nauczycieli, zdecydowała, że wszystkie osiem zgłoszeń spełnia wymogi i może zostać dopuszczonych do drugiego etapu. Drugi etap konkursu odbędzie się 23 lutego i jego głównym celem będzie ocena programu proponowanego przez kandydatów – koncepcji realizacji nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania kuratorium oświaty.

Po zakończeniu konkursu, przewodnicząca komisji, dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Lucyna Gajda, ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić ministra odpowiedzialnego za oświatę i wychowanie oraz właściwego wojewodę o wynikach konkursu.

Zgodnie z art. 50 Prawa oświatowego, decyzję o powołaniu i odwołaniu kuratora oświaty podejmuje minister edukacji, na wniosek wojewody. Wszystkie nazwiska kandydatów są utajnione.

Po odwołaniu Barbary Nowak ze stanowiska kuratora oświaty w Krakowie przez minister edukacji Barbarę Nowacką, tymczasowo funkcję tę pełni Gabriela Olszowska – polonistka, była dyrektor jednego z gimnazjów i autorka publikacji metodycznych.