Planowane prace budowlane nad suchym korytem Wisły w Brzeszczach przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Władze Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) Krakowa mają w planach przeprowadzenie projektu budowy mostu na terenie miejscowości Brzeszcze. Przewiduje on stworzenie nowej przeprawy, która umożliwi kierowanie ruchu drogowego ponad suchym korytem rzeki Wisły.

Most, o którego budowie mówimy, zostanie zrealizowany w kontekście drogi wojewódzkiej oznaczonej numerem 633. Aktualnie istniejący most nad suchym korytem Wisły, oddalony od głównego koryta rzeki o ok. 350 m, ze względu na swoją niekorzystną kondycję techniczną, zostanie rozebrany. W ramach tego projektu zostaną także zbudowane dojazdy do nowego obiektu, co wiąże się z koniecznością przebudowy odcinka (ok. 200 m) drogi wojewódzkiej nr 933.

Droga, na której powstanie most, została sklasyfikowana jako kategoria G. Most ma mieć strukturę składającą się z prefabrykowanych belek strunobetonowych połączonych jednolitą płytą betonową. Zostanie wyposażony w pojedynczą jezdnię z dwoma pasami ruchu (jeden dla każdego kierunku jazdy), a także obustronne opaski i chodniki po obu stronach drogi.

Aktualnie ZDW jest w trakcie poszukiwania wykonawcy dla tego mostu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stworzenie m.in. projektu wykonawczego, planu tymczasowej organizacji ruchu i przedmiaru robót, a także przeprowadzenie prac budowlanych. Inwestycja ta ma już oficjalne zezwolenie na realizację.

Wiadomo również, że podczas trwania budowy zostanie ustawiona tymczasowa przeprawa. Zostanie ona zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, gdzie znajduje się obecny most.