Dofinansowanie wypasu kulturowego owiec w Małopolsce

Wypas owiec w górskich terenach Małopolski to lokalna tradycja, kultywowana od wieków. Bacowie i stada owiec wyglądają malowniczo, ale pełnią przy tym istotną funkcję. Owce chronią lokalną bioróżnorodność, w naturalny i ekologiczny sposób chroniąc cenne przyrodniczo tereny przed zarastaniem. Na wypas kulturowy owiec zarząd województwa małopolskiego przekazał 2 mln zł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie wypasu owiec?

Do 9 marca bacowie mogą składać wnioski o dotację w ramach wypasu kulturowego owiec. Dofinansowaniu podlegają konkretne gatunki owiec, między innymi cakiel podhalański i polska owca górska. Wymienione gatunki powinny stanowić co najmniej 80% całego stada. Oferta dotyczy również konkretnych rejonów województwa małopolskiego, wśród których możemy wyróżnić Babią Górę, Podhale Nowotarskie i Sądecczyznę.

Dlaczego wypas kulturowy owiec jest wspierany przez zarząd województwa? Nie tylko z powodu wielowiekowej tradycji. Owce chronią cenne gatunki roślin, a także zapobiegają zanikowi polan reglowych. Stada mają również znaczenie gospodarcze na terenach cechujących się niekorzystnymi warunkami gospodarowania.