Małopolskie z największą liczbą zabytków wpisanych na listę UNESCO!

Województwo małopolskie jako pierwsze w historii kraju mogło pochwalić się zabytkiem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wyróżnienie to otrzymał Stary Rynek w Krakowie, wpisany do rejestru UNESCO w 1978 roku. Do tej pory Małopolska zgromadziła najwięcej zabytków uznanych za dziedzictwo światowe. Nie wszystkie są bardzo znane!

Dobra narodowe wpisane na listę UNESCO

Na terenie Małopolski znajduje się aż połowa wszystkich dóbr wpisanych na listę UNESCO. Małopolska może pochwalić się aż 14 zabytkami uznanymi za światowe dziedzictwo. Tymczasem w Polsce takich miejsc jest w sumie 28. Do małopolskiej czternastki zaliczamy między innymi Kopalnię Soli w Wieliczce, wspomniane wcześniej Stare Miasto w Krakowie, zespół architektoniczno-parkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej, czy Zamek Żupny w Wieliczce. Na listę wpisano również mniej znane zabytki w postaci kościołów i cerkwi.

Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO uruchomiono w 1972 roku, a jej celem była ochrona miejsc i rzeczy wyjątkowych w skali światowej. To nie tylko zabytki o znaczeniu kulturowym, ale także miejsca ważne historycznie, czy przyrodniczo.