Małopolska, niewątpliwy lider w wykorzystaniu bonu turystycznego

Region Małopolski, z jego bogatym dziedzictwem kulturalnym i historycznym, jest niezwykle atrakcyjny dla podróżników z całego kraju. Powyższe twierdzenie znajduje potwierdzenie w statystykach dotyczących wykorzystania bonu turystycznego. Bez wątpienia, Małopolska zwyciężyła w tej klasyfikacji, przyciągając blisko 23% wszystkich użytkowników bonów.

Jak podkreśla Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, tegoroczny sezon urlopowy w Małopolsce był wyjątkowo udany. Potwierdza to fakt, że do wyników generowanych przez turystykę krajową, dołączyły imponujące rezultaty z sektora turystyki zagranicznej, co znacząco wpłynęło na poprawę ogólnych statystyk regionu.