Małopolska się nie poddaje: Trzecie podejście do przetargu na nowy tabor

Nowy rozdział w sprawie przetargu na zakup nowego taboru na szyny Małopolski został otwarty. Po dwóch niepowodzeniach, samorząd Województwa Małopolskiego i ich partner – Koleje Małopolskie – mają zamiar przystąpić po raz trzeci do procedury przetargowej.

Wcześniejsze dwa postępowania musiały zostać unieważnione przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z powodu braku zgłoszeń. Pierwsze nieudane podejście miało miejsce w sierpniu, kiedy to próbowano nabyć 56 pociągów. Druga próba również zakończyła się fiaskiem.

Jednak aktualne warunki przetargu wyglądają trochę inaczej. Tym razem przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę maksymalnie 25 zupełnie nowych pojazdów wieloczłonowych. Każdy z nich musi posiadać co najmniej 236 siedzeń, a łączna liczba miejsc dla pasażerów powinna wynosić co najmniej 550. Ponadto długość pociągu nie może przekraczać 98,5 metra, a na cały tabor będzie obowiązywała pięcioletnia gwarancja. Wymogi przetargu obejmują również kompleksową obsługę serwisowo-utrzymaniową, która powinna być realizowana na poziomie od P1 do P4 przez okres 5 lat.

Warto jednak pamiętać, że zamówienie to może zostać unieważnione, jeśli nie uda się pozyskać dofinansowania na zakup taboru. To jest kluczowy aspekt, który będzie determinował ostateczny sukces trzeciego podejścia do przetargu.