Śnieżne opady w okolicach Małopolski wywołują ostrzeżenia o podtopieniach

Od tej chwili (12.12.2023 r.) do jutra do godziny 12, według informacji od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z powodu napływu wód opadowych i roztopowych, można spodziewać się wzrostów poziomu wody. W niektórych miejscach mogą one być nawet gwałtowne i osiągać strefy średnich oraz wysokich stanów. Istnieje ryzyko, że w niektórych punktach może dojść do przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Na chwilę obecną, największe małopolskie rzeki: Wisła, Soła, Skawa, Dunajec, Raba oraz Uszwica nie przekraczają jeszcze stanów ostrzegawczych. Niemniej jednak, kilka z nich już osiągnęło wysokie poziomy.