Miasto przygotowuje trasę dla czołgów w północnym Krakowie

W wyniku wybuchu wojny na Ukrainie w Polsce coraz bardziej widoczne jest wzmożenie działań związanych z kwestią obronności.

Zwiększone zostały nakłady na wojsko. Ciągle słyszymy o nowych zamówieniach na broń składanych przez rząd. Obecnie trwa także nabór do służby wojskowej.  Władze samorządowe także bardziej zaangażowały się w ostatnim czasie w działanie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa.  W Krakowie przez Zarząd Dróg miasta ogłoszone zostało zapytanie ofertowe mające na celu wyznaczenie wojskowej klasyfikacji obciążenia MLC. Dotyczy to wybranych obiektów inżynierskich usytuowanych na trasie w północnej części stolicy Małopolski.

Przypomnijmy, że zgodnie z umową standaryzacyjną NATO STANAG 2021państwa członkowskie są zobowiązane do wyznaczenia wojskowej klasy obciążenia mostów zlokalizowanych w ciągach dróg publicznych.  Jest to uregulowane przez standardy NATO.  Dlatego władze miasta zdecydowały się na uzupełnienie informacji odnośnie mostów znajdujących się w obrębie Krakowa.  Skupiono się na obiektach skupionych w ciągu wybranego odcinka drogi krajowej nr 7 biegnącej w granicach miasta.

MLC czyli Military Load Classification jest wojskową klasyfikacją obciążenia. T standardowy system NATO, zgodnie z którym mostom przydziela się numer klasyfikacyjny. Jego celem jest określenie obciążenia, które może przenieść dla przejazdu pojazdów.

W przypadku pojazdu wojskowego również wymagane jest wyznaczenie klasy MLC w związku z czym nie jest dozwalany wjazd pojazdu na most o mniejszej klasie MLC niż klasa pojazdu.  W tym celu stosuje się specjalnie zaprojektowane oznaczenia, przeznaczone dla osób kierujących pojazdami wojskowymi.

Więcej na temat zbrojeń pisze strona https://foliarz.pl/