Politechnika Krakowska i Urząd Statystyczny w Krakowie łączą siły w tworzeniu programów studiów

Politechnika Krakowska nawiązała współpracę z Urzędem Statystycznym w Krakowie, co jest kolejnym krokiem w rozszerzeniu jej sieci współpracy. W ramach tej kooperacji, obie instytucje podejmą wspólne wysiłki na różnych płaszczyznach działalności naukowej, badawczej i edukacyjnej.

Umowę o współpracy podpisali prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, oraz Agnieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie. Ten formalny akt stanowi potwierdzenie chęci wzajemnej współpracy pomiędzy tymi dwiema renomowanymi organizacjami.

Zgodnie z postanowieniami umowy, współpraca ma obejmować realizację projektów o charakterze badawczo-rozwojowym i naukowo-badawczym. Ponadto, instytucje te zamierzają podejmować inicjatywy mające na celu zwiększenie zainteresowania działalnością Politechniki Krakowskiej i Urzędu Statystycznego zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego.

Jednym z kluczowych aspektów tej współpracy ma być wspólne opracowywanie programów studiów. Dzięki temu studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które będą bezpośrednio odpowiadały potrzebom rynku pracy.