Proces licytacji samochodów na aukcjach komorniczych w Małopolsce i na Śląsku

Samochody, które można nabyć na aukcjach komorniczych, to takie, które zostały konfiskowane przez komorników sądowych w celu spłaty zadłużenia lub innych zobowiązań finansowych wobec wierzyciela. Gdy dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, a inne środki egzekucji są nieskuteczne, aukcje komornicze często stają się ostatnią deską ratunku dla odzyskania należności.

Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące osób, które mogą uczestniczyć w procesie licytacji. Nie mogą to być: osoba zadłużona, komornik prowadzący sprawę, ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym jak również uczestnik aukcji, który nie spełnił warunków poprzedniej licytacji. Wystarczy obecność jednego licytanta do przeprowadzenia aukcji. Jeśli ktoś chce udzielić pełnomocnictwa do udziału w przetargu, powinno być ono potwierdzone dokumentem ze stemplem urzędowo poświadczonym. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy pełnomocnictwo zostaje udzielone prawnikowi lub radcy prawnemu.