Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze i Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych organizują spotkanie informacyjne o konkursie

Małopolskich działaczy społecznych zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu grantowego Małopolska Lokalnie. Wydarzenie to jest wynikiem współpracy dwóch organizacji, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze oraz Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2024 roku, a jego godziny to od 16:30 do 17:30. Miejsce zgromadzenia to Urząd Miasta i Gminy w Miechowie, znajdujący się pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów.

Aby wziąć udział w spotkaniu, konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz ten dostępny jest online na stronie: https://forms.gle/3DZaKs79esuBb7k96Strona otwiera się w nowym oknie.

Spotkanie poprowadzą przedstawicielki Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Iga Szeląg oraz Sylwia Pałka. W razie potrzeby skontaktowania się z nimi należy zadzwonić pod numer: 733 976 208.

Z wielką radością oczekujemy na waszą obecność na tym spotkaniu. Serdecznie zapraszamy do udziału.