Zmiany w strukturze kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i Wadowicach

20 marca tego roku, siedziba Komendy Powiatowej Policji w Krakowie stała się miejscem uroczystego spotkania, które miało na celu pożegnanie młodszego inspektora Mateusza Dańdy. Dańda ustępował na rzecz komendanta powiatowego policji w Wadowicach, kończąc swój okres pełnienia obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie. Wskazany na jego miejsce został nadkomisarz Mariusz Bachowski, a dodatkowo obowiązki zastępcy przejął nadkomisarz Mariusz Świda.

Uroczysty event związany z przekazaniem obowiązków pierwotnie pełnionych przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie oraz inkorporowania nowo wyznaczonych zastępców do struktury policji miejskiej, zgromadził wiele ważnych osobistości. Wśród nich znaleźli się m.in.: inspektor Tomasz Drożdżak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, inspektor Jacek Cholewa – Komendant Powiatowy Policji w Krakowie oraz wyżej wspomniani nadkomisarze Mariusz Bachowski i Mariusz Świda. Dołączyła do nich także kadra kierownicza, a także funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Ceremonię rozpoczął młodszy inspektor Jacek Cholewa, który powitał wszystkich obecnych na spotkaniu. W swoim przemówieniu podziękował Mateuszowi Dańdzie za współpracę i wieloletnią służbę na rzecz krakowskiej policji powiatowej. W kolejnej części wystąpienia, złożył mu życzenia dalszych sukcesów zawodowych na nowym stanowisku w Wadowicach, składając jednocześnie najszczersze gratulacje i wyrazy uznania. Inspektor Cholewa podziękował także młodszemu inspektorowi Dańdzie za jego wkład w rozwój Policji powiatu krakowskiego, za jego niezwykłe zaangażowanie oraz tworzenie pozytywnej atmosfery. Na zakończenie, inspektor Jacek Cholewa złożył gratulacje nadkomisarzom Mariuszowi Bachowskiemu i Mariuszowi Świdzie, którzy przejęli odpowiedzialne stanowiska w policji powiatowej. Po tych słowach, zostały odczytane oficjalne rozkazy personalne dotyczące powierzenia obowiązków na nowych stanowiskach.