W Małopolsce rusza pilotażowy program dofinansowania zakupu kompostowników dla mieszkańców

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego poinformował o rozpoczęciu pilotażowego programu, który ma na celu wspieranie zakupu kompostowników przez mieszkańców. W ramach tego przedsięwzięcia, zaplanowano udział 128 gmin z województwa małopolskiego. Na realizację tego ambitnego planu przewidziano fundusze w wysokości 4 milionów złotych.

Józef Gawron, wicemarszałek Małopolski, wyraził swoje zadowolenie z pozytywnego przyjęcia nowatorskiego programu przez samorządy. Zgodnie z jego słowami, zamieszczonymi w oficjalnym komunikacie Urzędu Marszałkowskiego, projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem ze strony lokalnych władz. Ze względu na ten entuzjazm, początkowy budżet przeznaczony na sfinansowanie programu został podwojony, osiągając ostatecznie wartość 4 milionów złotych.

Planowane jest, że środki te zostaną równomiernie rozdzielone między 128 gmin, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie. Pierwszą umowę dotyczącą dofinansowania zakupu kompostowników podpisała gmina Pleśna, co symbolizuje oficjalne rozpoczęcie realizacji programu na terenie województwa małopolskiego.