Linia tramwajowa na Alejach stała się powodem sporów

Radni ze Starego Miasta postanowili stworzyć projekt uchwały zawierający negatywną opinię dotyczącą planów budowy linii tramwajowej biegnącej wzdłuż al. Słowackiego ( od Nowego Kleparza do placu Inwalidów).  Propozycja wywołała falę dyskusji podczas sesji. Ostatecznie radni z Dzielnicy I Stare Miasto odłożyli podjęcie ostatecznej decyzji na późniejszy termin.

Temat złożenia wniosku o porzucenie kontynuowania prac koncepcyjnych oraz planistycznych związanych z budową linii tramwajowej mającej przebiegać wzdłuż al. Słowackiego był głównym tematem na posiedzeniu radnych w dniu 19 lipca.  Projekt dokumentu, który miał trafić na biurko prezydenta Krakowa, został złożony przez kilku radnych.
Jako uzasadnienie  podano aż 19 powodów, których celem jest doprowadzenie do rezygnacji z utworzenia wyżej wspomnianej linii tramwajowej.
Radni w przedłożonym uzasadnieniu starają się wykazać, że realizacji projektu przyczyniłaby się do pogorszenia jakości i warunków życia mieszkańców dzielnicy. Mowa głównie o zwiększeniu ruchu komunikacyjnego i wystąpieniu dodatkowego hałasu uciążliwego w odbiorze. Podkreślono także, że wydatki, jakie poniesiono by podczas budowy linii, byłyby nieadekwatne do odniesionego efektu.

Twórcy wniosku stanowczo dali do zrozumienia, że kursująca obecnie na ul. Słowackiego, linia autobusowa kursuje bez zastrzeżeń i wypełnia w 100% zapotrzebowanie na transport publiczny w tym rejonie miasta.

W dokumencie znalazła się także adnotacja dotycząca negatywnego wpływu  planowanej linii tramwajowej na sąsiadujące z nią budynki ,a w tym również zabytki.