Opłata za śmieci pójdzie w górę

W tym roku mieszkańców Krakowa czeka wzrost opłat. Między innymi należy się spodziewać podniesienia opłaty śmieciowej. Na chwilę obecną za wywóz śmieci  od jednego mieszkańca danej nieruchomości należy zapłacić  23 zł.  Jeśli proponowana podwyżka wejdzie w życie, cena ta wzrośnie do 27 zł.  Natomiast osoby, które nie segregują odpadów, obecnie płacące 58 zł będą musiały co miesiąc uiścić opłatę w wysokości 97 zł. W tym przypadku podniesienie opłaty śmieciowej będzie już wyraźnie odczuwane, zwłaszcza w skali roku. Jeśli właściciel danej nieruchomości nie decyduje się na segregowanie odpadów, za pojemnik o pojemności 1100 litrów zapłaci 194 zł.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2022 roku

Projekt ustawy przygotowany przez Prezydenta Krakowa ma wejść w życie 1 lipca 2022 roku.  Aby wyliczyć wysokość nowych opłat, przygotowano prognozę planowanych kosztów, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obejmuje ona lata 2022-2024. Przygotowana prognoza na najbliższe trzy lata wygląda w następujący sposób:

– Zakłada się wzrost odpadów o 2,8 %. Podczas gdy w matach 2020-2021 wyniósł w przybliżeniu 3,2 %

-Wzrost stawek za odbiór i transport odpadów komunalnych, a także odpadów kuchennych niesegregowanych oraz odpadów biodegradowalnych  w okresie przestoju,  kolejno o ok 16 % w 2022 roku, 24 % w 2023 rok oraz ponad 28 % w 2024 roku

–  W latach 20221-2024 roczny wzrost o niecałe 9% na minimalnym poziomie. Prognoza została przygotowana na podstawie danych mikroekonomicznych. Wzięto pod uwagę podwyżkę cen paliw, energii elektrycznej, gazu, a także możliwy wzrost średniego wynagrodzenia oraz wskaźnik inflacji. Przeanalizowano również zmienność opłat pobieranych za gospodarkę odpadami komunalnymi oraz zmienność opłat za transport.