Siódma edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego: liczne inicjatywy ze strony mieszkańców

W przypadku siódmej odsłony Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, społeczność pokazała swoją aktywność, zgłaszając aż 291 różnych pomysłów na prowadzenie działań. Pomysły te są teraz na etapie weryfikacji przez urzędników, po zakończeniu pierwszej fazy oceny.

Na przestrzeni lat mieszkańcy Małopolski wykazali się znaczną kreatywnością w kontekście Budżetu Obywatelskiego, a siódma edycja nie była wyjątkiem. Łączna liczba zgłoszonych inicjatyw wyniosła 291, co jest dowodem na zaangażowanie obywateli w tworzenie i rozwijanie swojego regionu.

Największą popularnością wśród zgłoszonych propozycji cieszyły się projekty związane ze sportem, kulturą oraz działaniami prospołecznymi. Takie zainteresowanie tych obszarów przez mieszkańców świadczy o ich potrzebie rozwoju i zaangażowania w lokalne życie społeczne.

Zgłoszone projekty przeszły już pierwszy etap weryfikacji. Proces ten polegał na sprawdzeniu czy zgłoszenia spełniały wszystkie wymogi formalne, takie jak terminowość zgłoszeń, prawidłowość wypełnionych formularzy oraz załączenie listy poparcia dla danego pomysłu. Teraz czekają one na dalsze ocenianie przez urzędników.